ปี: 2021

น่าน นานนานครั้ง

วันแรกตอนบ่าย..  มาถึงน่านนานแล้ว แต่ทว่าอากาศข้างนอกร้ […]

Read more

บ้านอรุโณทัย หมู่บ้านทหารจีน เชียงดาว

“อรุโณทัย” แสงแห่งอรุณ หมู่บ้านนี้ มีเสน่ห์ ความรู้สึกเ […]

Read more

ภูเขาหินปะการัง มหัศจรรย์บนยอดดอย

ภูเขาหินปะการัง มหัศจรรย์บนยอดดอย ภูเขาหินปะการัง อยู่ใ […]

Read more

ขนมจีน ธงชัยน้ำย้อยแม่ลาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ขนมจีนน้ำย้อย เพิ่งรู้ว่าอำเภอลองบ้านเรามีตั้งหลายร้าน […]

Read more

เปิดตำนาน แพร่แห่ระเบิด วัดนาตุ้ม

วัดนาตุ้ม อ.ลอง จ.แพร่ วัดในชนบท สงบ เรียบง่าย เป็นศูนย […]

Read more