About Us

จาก go2days.net สู่ gotwodays.com ตั้งใจให้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเดินทาง บอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพและตัวอักษร รวมทั้งที่พักที่กินที่เที่ยว ที่เดียวที่นี่ แต่ด้วยความเปลี่ยนไปของโลกบนพื้นที่อินเตอร์เน็ตนั้นรวดเร็วมาก จนเราไม่อาจตามทันหรือต้านทานกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้

10th Anniversary! จึงถือโอกาสนี้ปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งใหญ่ ก้าวไปตามสไตล์ของเรา ..เขียนเมื่ออยากเขียน เล่าเรื่องที่อยากเล่า ความตั้งใจยังคงเดิม บันทึกคนเดินทาง ที่กินที่เที่ยวที่พัก และเพิ่มคลังรูปภาพ ที่สามารถเอาไปใช้ฟรี โดยไม่ต้องอ้างอิงที่มา แต่เราขอใส่ลายน้ำไว้ เวลาเอาไปใช้จะได้นึกถึงเว็บไซต์ของเรา

ก้าวเดินต่อไป ใกล้ไกลไปเที่ยวกัน gotwodays.com

Keep walking, let’s go together.  

————————

ด้วยความปรารถนาดี

Admin