บ้านอรุโณทัย หมู่บ้านทหารจีน เชียงดาว

“อรุโณทัย” แสงแห่งอรุณ หมู่บ้านนี้ ไม่แนะนำไม่ได้… เสน่ห์! ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ขับรถผ่านเมื่อครั้งไปเที่ยวอ่างขาง ความรู้สึกเมื่อก้าวเข้าสู่ซุ้มประตูหมู่บ้าน เหมือนได้ข้ามมาเที่ยวยังเมืองจีนเมืองหนึ่ง ผู้คนน่ารัก พูดภาษาจีนกันทุกคน ดูเค้าคุยกันสนุก

…หมู่บ้านอรุโณทัย เดิมชื่อ “บ้านหนองอุก” เริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัว ทหารจีนคณะชาติ(ทจช.) ทัพที่ 3 ของนายพล หลี่เหวินห้วน หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513 เห็นควรให้ทหารจีนคณะชาติ และครอบครัวอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ในฐานะผู้อพยพ ในช่วงปีพ.ศ. 2513-2525 กองกำลังทหารจีนคณะชาติ (ทจช.) ทัพที่สาม บ้านถ้ำง้อบ และทัพที่ห้าบ้าน แม่สลองได้ส่งกำลังทหารของคนในนามกองร้อยอาสาสมัครไทยไปช่วยเหลือทางราชการไทยในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ทั้งในพื้นที่ดอยผาหม่น จ.เชียงราย และพื้นที่เขาค้อ เขาย่า จ.เพชรบูรณ์ ต่อมา ทางการไทยมีมติให้อดีต ทจช. และครอบครัวได้รับสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษ

ในปีพ.ศ.2554 นี้ถือเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา คณะกรรมการหมู่บ้านอรุโณทัยภายใต้การนำของ นางเสี่ยวหลู แซ่สือ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า หน่วยราชการในพื้นที่ และองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภัคดีด้วยความสำนึกนพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สืบไป

ที่นี่มีฐานทัพของทหารตั้งอยู่ … “ฐานปฏิบัติการกิ่วผาวอก” ชาวบ้านเล่าว่า แต่ก่อนชายแดนที่นี่เคยเปิดให้ข้ามไปยังพม่าได้ นอกจากบรรยากาศของหมู่บ้านแล้ว ที่นี่ยังมี บะหมี่ยูนนาน ที่อร่อยไม่แพ้ใคร

การเดินทาง ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง หมายเลข 107 เมื่อผ่านตัวอำเภอเชียงดาวมาแล้ว (ใช้เลี่ยงเมืองก็ได้) แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1178 (แยกเข้าเมืองงาย-เมืองนะ) ไปตามเส้นทางนี้อีก ประมาณ 50 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้าน

แผนที่ บ้านอรุโณทัย หมู่บ้านทหารจีน เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ขุนยวม

อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ขุนยวม ตั้งอยู่ด้านฝั่งตะ […]

Read More

ขนมจีนน้ำย้อย ป้ารัตน์ (ข้างวัดดอนมูล)

ขนมจีนน้ำย้อย เพิ่งรู้ว่าอำเภอลองบ้านเรามีตั้งหลายร้าน […]

Read More

ภูเขาหินปะการัง มหัศจรรย์บนยอดดอย

ภูเขาหินปะการัง มหัศจรรย์บนยอดดอย ภูเขาหินปะการัง อยู่ใ […]

Read More
| visited since Dec.,2010 : |