Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวง เชียงราย
  อ่านแล้ว 7,425 ครั้ง

 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนํ้าริน
ชมสวนผลไม้เมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนผัก-สมุนไพรเมืองหนาว
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยนํ้าริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เรียงป่าเป้า จ.เชียงราย
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง น้ำตกเมืองน้อย น้ำตกห้วยม่วง โป่งน้ำร้อนแม่ขะจาน 
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
ชมแปลงสาธิตพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาว และแปลงไม้ดอกไม้ประดับ
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโป่ง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เรียงป่าเป้า จ.เชียงราย
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง น้ำตกโป่งผาลม น้ำตกป่าเมี่ยง น้ำตกโป่งผาเรือ 
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนํ้าขุ่น
ชิมชาจีนพันธุ์ดีและผลิตผลจากผลไม้เมืองหนาว ชมแปลงสตรอเบอร์รี่
ตั้งอยู่ ทิ่บ้านนํ้าขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จุดชมวิวคอยม่อนล้าน นํ้าตกห้วยชมพู น้ำตกป่าคาหลวง ชมต้นยางยักษ์ 
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
ชมแปลงผัก-ผลไม้ เมืองหนาว ชมไร่ชา และแปลงไม้ดอก
ตั้งอยู่ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋ น้ำตกห้วยทรายขาว และแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน และพระพุทธบาท บริเวณบ้านแม่แวนน้อย
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
ชมพรรณไม้ภายในศูนย์ ชมสวนผลไม้ เช่น สวนส้ม อาโวคาโด เสาวรสรับประทานสด
ตั้งอยู่ที่บ้านดอยสะโงะ ต.ศรีคอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ บ่อล้างทองหรือนำบ่อผี (ในอดีตเคยเป็นที่ร่อนทองคำ) เส้นทางเดินเท้าชมธรรมชาติและสมุนไพรท้องถิ่น 
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
ชมแปลงพืชผักผลไม้เมืองหนาว ผลไม้ท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ ส้มโอเวียงแก่น
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแล้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จุดชมวิวผาตั้งและประตูสยาม น้ำตกทรายทอง ถ้ำผาแล
 
ศูนย์พัฒนโครงการหลวงปังค่า
ชมไม้ดอกไม้ประดับและแปลงผักผลไม้ภายในศูนย์ฯ
ตั้งยู่ที่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงดอยภูลังกา ยอดดอยสูง 
1,725 เมตร ชมทิวทัศน์บชายแดนลาว-น่าน-พะเยา แวะชมบ่อน้ำทิพย์และลานโอโซน 

Writer :     Update : 17 ม.ค. 2560 15:11:51
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว