Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดพระเจ้าตนหลวง บ้านโฮ่ง ลำพูน
  อ่านแล้ว 11,696 ครั้ง

วัดพระเจ้าตนหลวง  บ้านโฮ่ง ลำพูน


วัดที่ประดิษฐานของพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗.๕ เมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงเมาลี ๙.๕ เมตร สร้างขึ้นเมื่อ ปีมะเมีย พ.ศ. ๑๙๐๙ โดยพระเถระสิริราชวโส จากเมืองเชียงแสน สร้างจากอิฐมอญผสมปูนขาว กล่าวกันว่าวัตถุประสงค์ที่สร้าง เพื่อหลีกเคราะห์กรรมและภัยพิบัติ พระเจ้าตนหลวงองค์นี้จึงมีฉายานามว่า พระเจ้าหลีกเคราะห์ อีกชื่อหนึ่ง

ต่อมาเมื่อเกิดสงคราม วัดพระเจ้าตนหลวงจึงทรุดโทรมลงไป วัดก็ได้รกร้างกลายเป็นป่า ไม่มีผู้ใดดูแลรักษา องค์พระเจ้าตนหลวงได้ผุพังไปตามกาลเวลา และถูกสัตว์ป่าทำลาย พังทลายลงเหลือแต่พระพักตร์ และพระวรกายบางส่วน

กาลเวลาล่วงเลยไป..
พระสงฆ์และศรัทราชาวบ้านมีดำริ จะบูรณะองค์พระถึง ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๔๖๕ ครูบายาสมุทร วัดเหล่ายาวคิดจะบูรณะก่อสร้างแต่ยังไม่ทันได้เริ่มท่านได้มรณะภาพเสียก่อนจึงได้ล้มเลิกไป
ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๔๖๗ คณะศรัทธาชาวบ้าน ได้อาราธนาท่านครูบาศรีวิชัย มาเป็นประธานก่อสร้าง แต่ท่านเจ้าคณะอำเภอปากบ่อง(อำเภอป่าซาง) สมัยนั้นขอให้หยุดการก่อสร้าง การบูรณครั้งนั้นจึงล้มเลิกไปอีกครั้ง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๐๓ พระครูอินทรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดหล่ายแก้ว มอบให้พระดวงดี พรหมโชโตพร้อมด้วยศรัทธา ขุดหงายพระพักตร์และทำการซ่อมแซมโบกปูนภายในพระเศียร จากนั้นก่อสร้างวิหารหลังใหม่ที่ฐานองค์พระเจ้าตนหลวงเดิม โดยสร้างพระวรกาย(ออกแบบโดยกรมศิลปากร) รองรับพระเศียรเดิม การบูรณะครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ศรัทธาประชาน แล้วเมือ พ.ศ. ๒๕๐๖ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เหนือ ได้ทำพิธีบรรจุดวงหฤทัยพระเจ้า องค์พระเจ้าตนหลวงจึงประดิษฐานที่วัดพระเจ้าตนหลวงจนปัจจุบัน

ที่ตั้งและการเดินทาง

วัดพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ (ลำพูน-ลี้) ก่อนถึงตัวอำเภอบ้านโฮ่งประมาณ ๑ กิโลเมตร ให้เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๐ ไปอีกประมาณ ๔.๕ กิโลเมตรก็จะถึงวัดพระเจ้าตนหลวง


Writer :     Update : 11 พ.ย. 2558 12:39:02
ข้อมูลจาก :
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว