Google

By Google
www.gotwodays.com


เลือกภูมิภาค
เลือกจังหวัด


วัดศรีโคมคำ พะเยา
  อ่านแล้ว 8,555 ครั้ง

วัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพะเยา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดพะเยา ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง ตามลักษณะของพระประธานในอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034 - 2067 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายวิจิตรสวยงาม วาดโดย อ.อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ

ตามตำนาน พระเจ้าตนหลวงอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ และพระยาเมืองตู้ เจ้าผู้ครองเมืองพะเยาในสมัยนั้น เจ้าอาวาสรูปแรกที่ปรากฏในตำนาน คือ พระธรรมปาล ได้เขียนตำนานพระเจ้าตนหลวงออกเผยแพร่ตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาล พญานาคได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และเกิดศรัทธา จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ จึงนำทองคำมาให้ตายาย ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมกว๊านพะเยา เพื่อสร้างพระพุทธรูป ซึ่งใช้เวลาสร้างทั้งหมด 33 ปี
ในช่วงเดือนหก วันวิสาขบูชามีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวงเป็นประจำทุกปีเรียกว่างานประเพณี นมัสการพระเจ้าองค์หลวงเดือนแปดเป็ง ประชาชนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประชาชนเชื่อว่าพระเจ้าตนหลวง คือ ตัวแทนของพระพุทธเจ้า ใครที่ได้มากราบสักการะแล้ว จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลอยู่ดีมีสุขตลอดไป


“วัดศรีโคมคำ” หรือที่ชาวพะเยาเรียกขานกันว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง 
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ริมกว๊านพะเยา

แผนที่ map “วัดศรีโคมคำ”

Writer :     Update : 1 ก.ย. 2562 19:25:56
ข้อมูลจาก : https://www.museumthailand.com/
  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว